info@fontanillaabogados.com 932 683 922

Professionalitat i independència

A Fontanilla Abogados- Advocats l’enfocament de la defensa dels interessos del client es realitza sempre en relació al que resulta més convenient al mateix. Som conscients de la transcendència que té per a cada persona la preservació dels seus drets i actuem amb un alt grau de professionalitat.

El tracte professional de l'assumpte, juntament amb la proximitat al client, són segells que identifiquen el nostre despatx.
El client està contínuament informat de l'evolució del seu assumpte, i té accés directe amb l'Advocat responsable del mateix.
El pressupost d'honoraris es fixa per escrit abans d'iniciar qualsevol actuació.

Fontanilla Abogados- Advocats és totalment independent de qualssevol entitat o companyia asseguradora, contra les quals es reclama en benefici del client.