info@fontanillaabogados.com 932 683 922

Àrees de Pràctica

El nostre despatx presta els seus serveis amb la voluntat de trobar solucions a cadascun dels problemes que se'ls plantegen als nostres clients. A continuació, li indiquem part dels serveis legals que prestem. En cas que no sàpiga enquadrar la seva problemàtica en una de les següents categories, truqui'ns o enviï'ns un correu electrònic i li informarem.

Dret Civil
Reclamacions de quantitat, arrendaments, desnonaments.
Responsabilitat Civil (RC) en la seva més àmplia accepció:
• RC derivada de negligències sanitàries.
• RC d'accidents de circulació.
• RC per defectes constructius.
• RC de professionals.
• RC patrimonial de l'Administració Pública.
• RC derivada de delictes i faltes.

Dret de Família i Dret Successori
• Separacions i divorcis.
• Reclamació de pensions d'aliments.
• Sol·licitud de custòdia de fills menors d'edat o incapacitats.
• Capitulacions matrimonials.
• Testaments i herències.

Dret Penal
• Delictes d'homicidi, lesions, avortament i altres delictes contra les persones.
• Delictes patrimonials.
• Alcoholèmies i altres delictes contra la seguretat del tràfic.
• Delictes de tràfic de drogues.
• Delictes contra l'Administració Pública.

Dret Laboral
• Acomiadaments.
• Reclamacions de quantitat.
• Tramitació d'Expedients de Regulació d'Ocupació.
• Negociació de convenis col·lectius.
• Sol·licitud d'incapacitats permanents.
• Seguretat Social.
• Confecció de nòmines i assegurances socials.
• Accident laboral.
• Jubilacions.
• Malaltia professional.
• Situacions concursa'ls.

Dret Administratiu
• Sol·licitud d'autoritzacions i permisos administratius.
• Sol·licitud de subvencions públiques.
• Assistència lletrada en procediments sancionadors.
• Assistència lletrada en procediments contenciós-administratius.
• Reclamacions patrimonials contra l'Administració en particular per responsabilitat sanitària.
• Expropiacions.

Dret Mercantil
• Dret societari.
• Dret concursal.
• Propietat industrial i intel·lectual.
• Dret de la competència.
• Fusions i escissions.
• Reestructuració d'empresa.
• Reclamació de deutes mercantils (judicial i extrajudicial).
• Dret de transport.

Dret Fiscal i Dret Tributari
• Liquidació d'impostos.
• Assistència a actuacions davant l'Agència Tributària.